ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΚΗΠΟΥΠΟΛΙΣ” Ν.751/48 - ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΕΠΙΤΣ – ΚΙΣΛΑ, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

22 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή & ώρα 10:00, αίθουσα  Γερμανός,  στο περίπτερο 8,   2ος όροφος στην ΔΙΕΘ�?Η ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

Σωματείο Αναγνωρισμένο Δυν.  269/81 Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  Α. Μ. 2910

Γραφείο : Κομνηνών 19, 54624 Θεσσαλονίκη, – Τηλ.: 231 0265965, FAX: 231 0265965

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ταχ. Θυρίδα 19488, 54012 Θεσσαλονίκη.